375080
375080
สื่ออินโฟกราฟิกฯ No Gift Policy 66 (ปลัด สธ.)
สื่ออินโฟกราฟิกฯ No Gift Policy 66 (ปลัด สธ.)
สื่ออินโฟกราฟิกฯ No Gift Policy 66 (รมช.)
สื่ออินโฟกราฟิกฯ No Gift Policy 66 (รมช.)
สื่ออินโฟกราฟิกฯ No Gift Policy 66 (รมว.)
สื่ออินโฟกราฟิกฯ No Gift Policy 66 (รมว.)
S__19357705
S__19357705
previous arrow
next arrow
 
Shadow
โรงพยาบาลกะเปอร์
ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) และได้รับการ Re-Accreditation
poor-01
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลกะเปอร์ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้า...

Read More
ข่าวสารประกาศโรงพยาบาล
ข่าวกิจกรรม

รู้จัก รพ

ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

ข่าวสาร

การบริการ

โรงพยาบาลกะเปอร์
ที่อยู่ : 195 หมู่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
โทรศัพท์ : 077897016 Fax : 077897222
แผนที่โรงพยาบาล