ข่าวสารประจำวัน

ตรวจสอบภายในจาก สสจ.ระนอง

ตรวจสอบภายในจาก สสจ.ระนอง

โรงพยาบาลกะเปอร์รับตรวจสอบภายในจาก สสจ.ระนอง ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563