คลินิกระบบทางเดินหายใจ

วันจันทร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์
วันอังคาร เวลา 13.30 น.-15.30น.
คลินิกเบาหวาน