พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [168.24 KB]

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [137.10 KB]

ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [556.63 KB]

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (moph code of conduct)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [91.64 KB]

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

กระบวนการให้บริการหน่วยงานผู้ป่วยใน

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab