ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซตาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

  • ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
  • ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2563
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

รายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างชุดที่1

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [10.23 MB]

รายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างชุดที่2

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab